Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Zajęcia adaptacyjne

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA DZIECI PRZYJĘTYCH PO RAZ PIERWSZY DO PRZEDSZKOLA NR 47 „MALI ARTYŚCI” W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zebranie tylko dla rodziców – 10 czerwiec godz. 16.30 

 

Terminy spotkań dzieci i rodziców z nauczycielkami i nowymi kolegami:                        

17 i 25 czerwiec godz. 17.00

30 sierpień godz. 10.00  

 

Udział w zajęciach adaptacyjnych jest nieobowiązkowy, ale bardzo pożądany.

 

Serdecznie zapraszam – ułatwmy dzieciom start przedszkolny!!!

Adres internetowy do elektronicznego systemu rekrutacji

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 5 marca br. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl(otwiera się w nowej karcie)

Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając:

 • numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka,

lub

 • numer identyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki pierwszego wyboru (dotyczy dzieci, które nie posiadają numeru PESEL)

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 20 marca do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) będzie możliwe do 21 marca do godz. 16.00.
Wniosek podpisany profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem) i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

Godziny przyjęć dokumentów rekrutacyjnych

Godziny przyjęć dokumentacji w wersji papierowej w ramach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025:

Poniedziałek – 7.30-14.00

Wtorek – 7.30-14.00

Środa – 12.00-17.00 

Czwartek – 12.00-16.00

Piątek – 7.30 – 12.00

Otwarte drzwi

Szanowni Państwo,

wszystkich chętnych zapraszamy do Przedszkola nr 47 „Mali Artyści” przy ul. Krochmalnej 1 na tzw. „otwarte drzwi ”, podczas których zainteresowani rodzice mogą wejść do poszczególnych  pomieszczeń,  porozmawiać z dyrektorem  przedszkola i uzyskać interesujące ich informacje.

Termin spotkań:

21 luty w godz. 16.30 – 17.30

28 luty w godz. 16.30 – 17.30

6 marzec w godz. 16.30 – 17.30

Mamy nadzieję, że nasze spotkania pomogą Państwu w podjęciu decyzji o wyborze przedszkola dla swojego dziecka.

Serdecznie zapraszamy – Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 47 „Mali Artyści” w Warszawie

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:
1. kryteria określone w prawie oświatowym, tzw. kryteria ustawowe
oraz
2. kryteria określone w uchwale Rady Warszawy, tzw. kryteria samorządowe.

Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

Każde kryterium ma określoną liczbę punktów. Jeśli dziecko spełnia dane kryterium, potwierdź to – dołącz do wniosku wymienione dokumenty.

I. Kryteria ustawowe – brane są pod uwagę na pierwszym etapie rekrutacji
Kryteria te mają jednakową wartość  – na potrzeby rekrutacji każdemu nadano wartość 260 pkt.
1. Rodzina dziecka jest wielodzietna
2. Dziecko jest niepełnosprawne
3. Dziecko ma niepełnosprawnego jednego z rodziców
4. Dziecko ma niepełnosprawnych oboje rodziców
5. Dziecko ma niepełnosprawne rodzeństwo
6. Dziecko wychowywane jest przez samotnego rodzica
7. Dziecko objęte jest pieczą zastępczą II. Kryteria samorządowe – brane są pod uwagę na drugim etapie rekrutacji

Kryteria mają różną wartość, którą podajemy przy nazwie każdego z nich.
1. Obowiązek przedszkolny – 130 pkt:
- dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
- dziecko pięcioletnie, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
-  dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.
2. Płacenie podatku w Warszawie – 64 pkt:
- dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny (albo rodzice lub opiekunowie prawni) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na jej terenie.
3. Szczepienia ochronne – 32 pkt:
-  dziecko, które przeszło obowiązkowe szczepienia ochronne,
-  dziecko, które nie może zostać zaszczepione ze względów zdrowotnych, co potwierdził lekarz.
4. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 24 pkt:
-  dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują (również na podstawie umowy cywilnoprawnej), uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
[!] Kryterium dotyczy również rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli samotnie wychowuje dziecko.
5. Rodzeństwo – 8 pkt:
-  dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2024/2025 będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
6. Dochód na osobę:
-  jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest równy lub mniejszy stawce z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł) – 1 pkt
-  jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest wyższy niż stawka z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł):
liczba punktów =674 zł / dochód na osobę w rodzinie dziecka
liczba punktów = liczbie, która wynika z podziału 674 zł przez dochód na osobę w rodzinie dziecka III. Kryteria samorządowe do przedszkoli, które specjalizują się w żywieniu dzieci z indywidualną dietą – brane są pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Obowiązek przedszkolny – 130 pkt:
-  dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
-  dziecko pięcioletnie, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
-  dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.
2. Płacenie podatku w Warszawie – 64 pkt:
-  dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny (albo rodzice lub opiekunowie prawni) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na jej terenie.
3. Specjalna dieta – 32 pkt:
-  dziecko, u którego lekarz stwierdził alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (nie uwzględniamy nietolerancji samej laktozy),
-  dziecko, u którego lekarz stwierdził chorobę, która wymaga stosowania indywidualnej diety.
4. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 24 pkt:
-  dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują (również na podstawie umowy cywilnoprawnej), uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
[!] Kryterium dotyczy również do rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli samotnie wychowuje dziecko.
5. Rodzeństwo – 8 pkt:
- dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2024/2025 będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
6. Dochód na osobę:
-  jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest równy lub mniejszy stawce z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł) – 1 pkt
-  jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest wyższy niż stawka z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł):
liczba punktów = 674 zł / dochód na osobę w rodzinie dziecka
liczba punktów = liczbie, która wynika z podziału 674 zł przez dochód na osobę w rodzinie dziecka IV. Jakie dokumenty są niezbędne, aby potwierdzić spełnianie kryterium:

1. Dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów ustawowych:
1) Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny dziecka.
2) Orzeczenie o:
a. potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność,
b. niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4) Dokument, który poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą.
Dokumenty składa się:
-  w oryginale,
-  notarialnie poświadczoną kopię,
-  urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu,
-  kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica lub opiekuna prawnego.
[!] Oświadczenia składają Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu muszą Państwo zawrzeć klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2. Dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów samorządowych:
1) Obowiązek przedszkolny:
Oświadczenie, że dziecko 5-letnie, dziecko 6-letnie lub dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym mieszka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której chce być przyjęte.
2) Płacenie podatku w Warszawie:
a. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego, z adnotacją urzędu skarbowego o przyjęciu zeznania,
b. zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdza złożenie zeznania o dochodzie,
c. urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),
d. kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie - z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram), które uprawniają do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką.
3) Szczepienia ochronne:
a. oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych,
b. oświadczenie o niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza.
4) Specjalna dieta:
a. zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych,
b. zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka chorobie wymagającej indywidualnej diety.
5) Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko:
a. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
b. zaświadczenie szkoły lub uczelni, które potwierdza naukę rodzica lub rodziców w trybie dziennym,
c. wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
d. oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
6) Dochód na osobę:
Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie, które są podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
7) Rodzeństwo:
Fakt, że dziecko ubiega się o miejsce w placówce, gdzie jego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w roku szkolnym 2024/2025 potwierdza dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej na wniosku o przyjęcie dziecka.
Dotyczy to tylko placówki, do której dziecko ubiega się w pierwszej kolejności (wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie)
Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic lub opiekun prawny dziecka.
[!] Oświadczenia składają Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu muszą Państwo zawrzeć klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Ważne informacje dodatkowe:
-  Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.
-  Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę na rok szkolny 2024/2025

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rokszkolny 2024/2025

 

Informacje ogólne

 1. Postępowanie prowadzone jest w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (dalej: system).
 2. Postępowaniem rekrutacyjnym obejmujemy dzieci:
 3. a) urodzone w latach 2021-2018 (czyli 3-, 4-, 5- i 6-letnie)
 4. b) dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które mieszkają w Warszawie.
 5. Dzieci urodzonych w 2022 r. nie uwzględniamy w rekrutacji. Rodzice3 mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero, kiedy ukończy ono 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 6. Rekrutację prowadzi komisja, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 7. Dzieci przydzielane są do poszczególnych oddziałów po zakończeniu rekrutacji.
 8. Rodzice dzieci, które mieszkają poza Warszawą, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły w rekrutacji uzupełniającej.

- Dzieci sześcioletnie – muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w pierwszej klasie.

- Dzieci, które mają odroczony obowiązek szkolny – nadal odbywają przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

- Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2021 r.) – mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. Jeśli dziecko nie zostanie przejęte w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku, burmistrz dzielnicy skieruje je do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

- Dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Jeśli rodzice5 chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

[!] Deklarację trzeba złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji – terminy określone są w harmonogramie. Jeśli rodzice nie złożą deklaracji, oznaczać to będzie, że rezygnują z miejsca dla dziecka w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Zasady rekrutacji

Termin złożenia wniosku znajdziesz w harmonogramie.

Na kolejność przyjęć nie mają wpływu data i godzina, w jakich:

- wprowadzisz dane dziecka do systemu,

- wydrukujesz wniosek,

- złożysz wniosek w przedszkolu lub szkole,

- prześlesz w systemie wniosek podpisany profilem zaufanym,

- szkoła zatwierdzi wniosek

[!] Jeśli złożysz wniosek po terminie określonym w harmonogramie, dziecko nie zostanie uwzględnione w rekrutacji.

 

Złożenie wniosku

 1. Możesz ubiegać się o przyjęcie dziecka do nieograniczonej liczby placówek przedszkolnych.
 2. We wniosku o przyjęcie wskaż wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne). Ustaw je w preferowanej kolejności. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.
 3. Do wniosku o przyjęcie dołącz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria. W każdym oświadczeniu umieść klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 4. Wniosek możesz wypełnić na trzy sposoby:
 5. a) Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie i podpisz profilem zaufanym. W tym celu:

- wypełnij wniosek,

- dołącz skany lub zdjęcia dokumentów lub oświadczeń, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne,

- podpisz wniosek profilem zaufanym.

 1. b) Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie i zanieś do placówki pierwszego wyboru. W tym celu:

- wypełnij wniosek w systemie,

- wydrukuj wypełniony wniosek,

- podpisz wniosek,

- zanieś wniosek oraz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

 1. c) Wypełnij odręcznie papierowy wniosek lub zgłoszenie i zanieś do placówki pierwszego wyboru. W tym celu:

- wydrukuj wniosek i wypełnij go,

- podpisz wniosek,

- zanieś wniosek oraz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru,

- informacje z wniosku wprowadzi do systemu pracownik przedszkola lub szkoły.

 

[!] Oboje rodzice musi podpisać wniosek, aby potwierdzić podane w nim informacje.

[!] Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać wniosku, dołącz oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku.

 1. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym
 2. [!] Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL:
 3. a) zgłoś się do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru i poproś o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu rekrutacyjnego,
 4. b) następnie postępuj jak w pkt 4 – zamiast numeru PESEL podaj serię i numer paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość dziecka.

 

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 2. Jeśli komisja negatywnie zweryfikuje informację zawartą w oświadczeniu lub stwierdzi brak dokumentu, który potwierdza kryterium, nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 4. a) wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach (wyznacza przy tym termin przedstawienia dokumentów),
 5. b) zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji z oświadczenia.

 

[!] Aby potwierdzić oświadczenie burmistrz dzielnicy może:

- skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

- wystąpić o nie do instytucji publicznych,

- zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.

 1. Jeśli weryfikacja wykaże, że informacje z oświadczenia nie są prawdziwe lub nie złożysz dokumentów, które potwierdzają, że spełniasz dane kryterium, komisja rekrutacyjna nie uwzględni tego kryterium w rekrutacji.
 2. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie kryteriów, które spełnia kandydat:
 3. a) jeśli kandydatów jest więcej niż wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny dziecka;

2) niepełnosprawność dziecka;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 1. jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

- dzieci uzyskają równorzędne wyniki,

- przedszkole lub szkoła nadal mają wolne miejsca,

na drugim etapie komisja bierze pod uwagę tzw. kryteria samorządowe z uchwały Rady Warszawy.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 1. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

[!] Czy Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia możesz sprawdzić w systemie rekrutacyjnym – na koncie dziecka.

 1. Jeśli Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, potwierdź wolę zapisu dziecka:

- pisemnie – w przedszkolu lub szkole, do której zostało zakwalifikowane, lub

- elektronicznie – w systemie rekrutacyjnym.

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.
 2. Na koniec rekrutacji komisja podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub szkoły.

 

Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.

[!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 1. Po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

[!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 1. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rodzice mogą składać wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej również za pośrednictwem systemu elektronicznego. Logują się w tym celu na konto dziecka.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, możesz ubiegać się o przyjęcie go do oddziałów:

- ogólnodostępnych,

- integracyjnych.

 

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji:

 1. Do wniosku dołącz kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres wychowania przedszkolnego.
 2. Kopię orzeczenia, poświadczoną przez Ciebie za zgodność z oryginałem:
 3. złóż we wszystkich przedszkolach lub szkołach, w których wybierasz oddział integracyjny

lub

 1. podłącz w systemie (jeśli podpisujesz wniosek profilem zaufanym).
 2. Układając listę wybranych przedszkoli lub szkół, do których chcesz zapisać dziecko, wskaż we wniosku:
 3. na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne,

lub

 1. na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością).
 3. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 4. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola lub szkoły według powyżej opisanych zasad.