Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dyżury wakacyjne 2024

Numer konta i tytuł przelewu dla Rodziców dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny

Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie:

33 1030 1508 0000 0005 5068 8069

 

Tytuł przelewu:

Opłata za żywienie ............. (imię i nazwisko dziecka) podczas dyżuru letniego

 

Stawka żywieniowa: 15 zł

 

Opłata za cały turnus (3 tygodnie) - 225 zł

Opłata za 1 tydzień dyżuru - 75 zł

Opłata za 2 tygodnie dyżuru - 150 zł

Zapisy na dyżur wakacyjny w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2024 r.

Zapisy na dyżur wakacyjny do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzone będą za pomocą elektronicznego systemu dostępnego pod adresem: 

rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl

Godziny przyjęć dokumentów rekrutacyjnych

Godziny przyjęć dokumentacji w wersji papierowej w ramach rekrutacji na dyżur wakacyjny 2024:

Poniedziałek – 7.30-14.00

Wtorek – 7.30-14.00

Środa – 12.00-17.00 

Czwartek – 12.00-16.00

Piątek – 7.30 – 12.00

Harmonogram zapisów na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024

Zapisy na dyżur wakacyjny:

Od 3 kwietnia, od godz. 12.00 do 19 kwietnia, do godz. 20.00 - Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny:
 dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych w szkołach podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;
 dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji, korzystają z zakładki "Zarejestruj się".
[!] Wniosek podpisany profilem zaufanym/e-dowodem/podpisem kwalifikowanym rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.
[!] Wniosek, który nie został podpisany podpisem elektronicznym, rodzice składają w przedszkolu lub szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

Od 3 kwietnia, od godz. 12.00 do 22 kwietnia, do godz. 16.00 - Rodzice, którzy nie przesłali w systemie wniosku podpisanego elektronicznie, składają papierową wersję wniosku w dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru. 10 maja, od godz. 13.00. Rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.
[!] Informacja o zakwalifikowaniu będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adres e-mail.

Od 10 maja do 23 maja - Rodzice potwierdzają wolę korzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.
Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru (w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny).

28 maja, od godz. 13.00 - Rodzice otrzymają informację o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny.
[!] Informacja o przyjęciu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Zapisy na wolne miejsca
29 maja, od godz. 14.00 - Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Od 31 maja, od godz. 9.00 do 5 czerwca, do godz. 16.00 - Rodzice wypełniają i składają wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny bezpośrednio w przedszkolu lub szkole, które dysponują wolnymi miejscami.

Od 6 czerwca do 11 czerwca - Dyrektor przedszkola lub szkoły rozpatruje wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

12 czerwca, od godz. 13.00 - Rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
[!] Rodzice potwierdzają wolę korzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru.

13 czerwca, od godz. 16.00 - Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów. Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: Przedszkola – dyżury wakacyjne - Edukacja (um.warszawa.pl)

Zasady zapisów na dyżury wakacyjne w roku szkolnym 2023/2024

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2024 r.:

Przedszkole i oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
Wakacyjne przerwy w działalności przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole związane są z prowadzonymi pracami remontowo - modernizacyjnymi oraz umożliwiają nauczycielom oraz pracownikom placówki skorzystanie z urlopu wypoczynkowego. W czasie przerwy dzieci mogą korzystać z zajęć w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole.
Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów.

I TURNUS
1 lipca – 5 lipca
8 lipca – 12 lipca
15 lipca – 19 lipca

II TURNUS
22 lipca – 26 lipca
29 lipca – 2 sierpnia
5 sierpnia – 9 sierpnia

III TURNUS
12 sierpnia – 16 sierpnia
19 sierpnia – 23 sierpnia
26 sierpnia – 30 sierpnia

Rodzice mogą wybrać jeden lub więcej turnusów lub tylko poszczególne tygodnie

I. Zasady ogólne
1. Opieką wakacyjną obejmujemy wyłącznie dzieci, uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do:
a) przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
b) przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji, jeśli zadeklarowały one udział w zapisach na dyżury.

2. Zapisy na dyżur prowadzone są w elektronicznym systemie zapisów.
3. We wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, w każdym z turnusów, rodzice mogą wybrać nieograniczoną liczbę placówek przedszkolnych.

II. Zapisy na dyżury w systemie elektronicznym
1. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które uczestniczy w rekrutacji na rok 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych szkół podstawowych korzystaj z utworzonego przez siebie hasła do systemu rekrutacyjnego;
2. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które nie bierze udziału w rekrutacji korzystaj z zakładki "Zarejestruj się"
3. Rejestrowanie zapisu dziecka w systemie elektronicznym:
- uzupełniaj dane dziecka,
- wskaż:
  - turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
  - przedszkola lub oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego,
  - zapisz wniosek w systemie i podpisz profilem zaufanym/e-dowodem/podpisem kwalifikowanym – przy tej formie podpisu nie musisz dostarczać wersji papierowej wniosku,
  - pobierz i zapisz wniosek (w formie elektronicznej – w formacie PDF), a po wydrukowaniu i podpisaniu złóż wniosek w przedszkolu lub szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.
4. Tradycyjna forma zapisu dziecka:
- pobierz wniosek w przedszkolu lub szkole,
-  wypełnij go odręcznie i po podpisaniu złóż w dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru,
 - informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu elektronicznego przedszkole lub szkoła. III. Przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną

1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola lub szkoły.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych.

3. Przy ustalaniu kolejności przyjęć dyrektor bierze również pod uwagę:
- wnioski dotyczące rodzeństw,
- miejsce przedszkola lub szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
4. Informację o zakwalifikowaniu dziecka znajdziesz w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której ubiegałeś się o przyjęcie na dyżur. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom lub prawnym opiekunom na adresy e-mail wskazane we wniosku.
5. Dziecko zostanie przyjęte jeśli:
- wniesiesz opłatę za żywienie (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola lub szkoły, do której dziecko jest zakwalifikowane, lub
- dostarczysz do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenie o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu lub szkoły i wystąpisz o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego, lub
- dostarczysz do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenie o finansowaniu posiłków przez OPS.
6. Jeśli nie dokonasz opłaty lub nie dostarczysz zaświadczenia we wskazanym terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
7. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie na wolne miejsca zgodnie z harmonogramem. Aby wziąć w niej udział, musisz złożyć wniosek bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej, które dysponują wolnymi miejscami.
8. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej zapisów na dyżury wakacyjne opublikujemy wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach i szkołach – zapisy na pozostałe wolne miejsca prowadzone będą bezpośrednio przez dyrektorów – w celu zapisu dziecko musisz skontaktować się z dyżurująca placówką, która posiada wolne miejsca.

Terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

/WARSZAWA Terminy dyżurów PRZEDSZKOLA_2024.xlsx