Przedszkole nr 47 Mali Artyści w Warszawie

Rekrutacja na dyżur wakacyjny

Opłaty za żywienie dziecka podczas dyżuru letniego

  • Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy dzieci zakwalifikowanych. 
    Opłatę w wysokości 133 zł należy wpłacić na rachunek bankowy. 
    Tytuł przelewu powinien brzmieć: imię i nazwisko dziecka, opłata za żywienie - dyżur wakacyjny
  • Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie : 
    33 1030 1508 0000 0005 5068 8069

Adres internetowy do elektronicznego systemu zapisów na dyżury wakacyjne:

https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny

http://www.wikom.pl/p47w-wa/upload/user/wniosek_o_przyjecie_na_dyzur_wakacyjny.pdf

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

http://www.wikom.pl/p47w-wa/upload/user/upowaznienie_do_odbioru_dzieci_wraz_z_obowiazkiem_informacyjnym.pdf

 

Harmonogram zapisów na dyżur wakacyjny

http://www.wikom.pl/p47w-wa/upload/user/harmonogram_dla_rodzicow_zapisy_dyzury_wakacyjne_2019.docx

 

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny

http://www.wikom.pl/p47w-wa/upload/user/zasady_zapisow_na_dyzury_wakacyjne_2019.docx

 

Terminy dyżurów warszawskich przedszkoli

http://www.wikom.pl/p47w-wa/upload/user/zaktualizowany_harmonogram_dyzurow_letnich.pdf