Nasz personel

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom ujawniającym się w wielu pytaniach, pragniemy przedstawić naszą kadrę nauczycielską oraz personel pomocniczy, opiekujący się dziećmi.

Personel pedagogiczny liczy 17 osób.

 • 15 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie
 • 1 nauczycielka legitymuje się tytułem licencjata
 • 9 nauczycielek posiada stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego
 • 1 nauczycielka posiada stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego
 • 3 nauczycielki posiadają stopień awansu zawodowego – nauczyciela kontraktowego
 • 3 nauczycielki są stażystami

Tworzymy zespół twórczych i zaangażowanych osób, które w pracy z dziećmi stosują nowatorskie metody. Mimo wysokich kwalifikacji – doskonalimy swoje umiejętności poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach. Organizując spotkania z rodzicami dzielimy się swoją wiedzą i umiejętnościami pracy z dziećmi.

W przedszkolu pracuje logopeda. Diagnozuje rozwój mowy dzieci, prowadzi terapię dzieci z wadami wymowy, współpracuje z rodzicami i nauczycielami w ramach ww. terapii oraz profilaktyki.

Wśród naszych pracowników jest również doradca metodyczny wychowania przedszkolnego dla Dzielnicy Wola, więc na co dzień możemy korzystać z pomocy metodycznej przy konstruowaniu programów, poszczególnych zajęć itp.

Nasze dzieci objęte są opieką psychologa z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Warszawie. Pani psycholog pracuje z dziećmi na terenie przedszkola raz w miesiącu. Wtedy też mogą spotkać się z nią rodzice.

Na terenie przedszkola odbywają są zajęcia z dziećmi potrzebującymi wsparcia prowadzone przez Pedagoga Specjalnego Panią mgr Katarzynę Sokołowską.

Personel administracyjno – obsługowy przedszkola liczy 16 osób. Osoby te potrafią umiejętnie włączać się w działania na rzecz dzieci, nauczycieli i rodziców.

W przedszkolu funkcjonują następujące stanowiska:

 • Kierownik Gospodarczy
 • Sekretarka
 • Pomoc nauczyciela (2 osoby)
 • Woźna (6 osób)
 • Kucharka
 • Pomoc kucharki (2 osoby)
 • Dozorcy (2 osoby)
 • Szatniarka

Nad prawidłową pracą całego zespołu czuwa Dyrektor przedszkola.

Dyrektor przedszkola

Przyjmuje: środa 16:00 – 17:40

Zastępca dyrektora przedszkola
Nauczyciele

Grupa I – „Pszczółki”

Grupa II – „Biedronki”

Grupa III – „Muchomorki”

Grupa IV – „Tygryski”

Grupa V – „Kubusie Puchatki”

Grupa VI – „Sowy – Mądre Głowy”

Nauczyciel języka angielskiego

Zajęcia z dziećmi prowadzi w środy i czwartki.

Nauczyciel zajęć sportowo-zdrowotnych

JANINA SZELIGA-SZAFRAŃSKA

Zajęcia z dziećmi prowadzi we wtorki i piątki.

Logopeda

Prowadzi ćwiczenia z dziećmi: czwartki 8:00 – 17:30, piątki 8:00 – 12:30

Doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego
Pedagog specjalny

Przyjmuje: Poniedziałki 12:30 – 13:30, wtorki 13:20 – 15:30, środy 12:30 – 14:30, czwartki 8:00 – 12:30