Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

FunkcjaImię i nazwisko
PrzewodniczącyPani Paulina Bielecka-Jakubiak
Z-ca przewodniczącegoPan Rafał Odrobiński
SkarbnikPani Joanna Przyjemska
SekretarzPani Monika Juszczak
Komisja RewizyjnaPani Agnieszka Stencel-Pilch, Pani Paulina Dąbrowska