Przedszkole nr 47 Mali Artyści w Warszawie

Kadra

Nasz personel

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom ujawniającym się w wielu pytaniach, pragniemy przedstawić naszą kadrę nauczycielską oraz personel pomocniczy, opiekujący się dziećmi.

Personel pedagogiczny liczy 17 osób.

 • 15 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie
 • 1 nauczycielka legitymuje się tytułem licencjata
 • 9 nauczycielek posiada stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego
 • 1 nauczycielka posiada stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego
 • 4 nauczycielki posiadają stopień awansu zawodowego – nauczyciela kontraktowego

Tworzymy zespół twórczych i zaangażowanych osób, które w pracy z dziećmi stosują nowatorskie metody. Mimo wysokich kwalifikacji doskonalimy swoje umiejętności poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach. Organizując spotkania z rodzicami dzielimy się swoją wiedzą i umiejętnościami pracy z dziećmi.

W przedszkolu pracuje logopeda. Diagnozuje rozwój mowy dzieci, prowadzi terapię dzieci z wadami wymowy, współpracuje z rodzicami i nauczycielami w ramach ww. terapii oraz profilaktyki.

Wśród naszych pracowników jest również doradca metodyczny wychowania przedszkolnego dla Dzielnicy Wola, więc na co dzień możemy korzystać z pomocy metodycznej przy konstruowaniu programów, poszczególnych zajęć itp.

Nasze dzieci objęte są opieką psychologa z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Warszawie. Pani psycholog pracuje z dziećmi na terenie przedszkola raz w miesiącu. Wtedy też mogą spotkać się z nią rodzice.

Na terenie przedszkola odbywają są zajęcia z dziećmi potrzebującymi wsparcia prowadzone przez pedagoga specjalnego panią mgr Katarzynę Sokołowską.

Personel administracyjno-obsługowy przedszkola liczy 16 osób. Osoby te potrafią umiejętnie włączać się w działania na rzecz dzieci, nauczycieli i rodziców.

W przedszkolu funkcjonują następujące stanowiska:

 • Kierownik Gospodarczy
 • Sekretarka
 • Pomoc nauczyciela (2 osoby)
 • Woźna (6 osób)
 • Kucharka
 • Pomoc kucharki (2 osoby)
 • Dozorcy (2 osoby)
 • Szatniarka

Nad prawidłową pracą całego zespołu czuwa dyrektor przedszkola.