Przedszkole nr 47 Mali Artyści w Warszawie

Godziny pracy oddziałów

GODZINY PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Nazwa grupy

Tygodniowy rozkład pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Grupa I

„Pszczółki”

700 – 1640

700 – 1645

700 – 1640

700 – 1645

700 – 1630

Grupa II

„Biedronki”

730 – 1630

730 – 1615

730 – 1600

730 – 1615

730 – 1600

Grupa III

„Muchomorki”

730 – 1730

800 – 1730

730 – 1730

730 – 1730

730 – 1720

Grupa IV

„Tygryski”

800 – 1720

800 – 1715

800- 1715

800 – 1630

800 – 1700

Grupa V

„Kubusie Puchatki”

730 – 1650

800 – 1600

800 – 1600

740 – 1730

800 – 1730

Grupa VI

„Sowy mądre głowy”

800 - 1600

800 - 1630

800 - 1630

800 - 1600

800 - 1615

 

Poza ww. godzinami – w godzinach funkcjonowania przedszkola - 
dzieci pozostają pod opieką pozostałych pracujących nauczycieli.

Powyższy harmonogram pracy poszczególnych grup jest zgodny z arkuszem organizacji pracy przedszkola
na rok szkolny 2018/2019 zatwierdzonym przez Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
oraz Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola.