Przedszkole nr 47 Mali Artyści w Warszawie

Rada Rodziców

Plan finansowy Rady Rodziców
przy Przedszkolu nr 47 „Mali Artyści” w Warszawie
na rok szkolny 2018/2019
 
 
 
Plan:
Częstotliwość
Uwagi
Wpływy
Razem:
61 359,16 zł
 
 
1
Bilans otwarcia
 
1 209,16 zł
 
 
2
Wpłaty rodziców
 
59 650,00 zł
 
 
3
Inne – zwroty opłat poczt.
 
500,00 zł
 
 
Wydatki
Razem:
61 357,00 zł
 
 
Imprezy
 
46 590,00 zł
 
 
1
Teatrzyki                    
 
4 490,00 zł
1 x w m-cu
Wszystkie dzieci
2
Spotkania z weterynarzem
 
3 000,00 zł
1 x w m-cu
Dzieci z grup: I i II
3.
Warsztaty - Labo Odkrywcy
 
3 600,00 zł
1 x w m-cu
Dzieci z grup: III, IV, V, VI
4.
Warsztaty edukacyjne „Spotkania ze sztuką”
 
12 000,00 zł
3 x w m-cu
Wszystkie dzieci
5.
Bal
 
800,00 zł
1 x w roku
 
Wszystkie dzieci
6.
 Festyn integracyjny/ festyn rodzinny
 
1 800,00 zł
2 x w roku
Wszystkie dzieci + rodzice
7.
Pasowanie na przedszkolaka
 
500,00 zł
1 x w roku
Dzieci z grup: I i II
8.
Wycieczka jesienna
 
4 900,00 zł
1 x w roku
Dzieci z grup: III, IV, V, VI
9.
Wycieczka na Dzień Dziecka
 
7 000,00 zł
1 x w roku
Wszystkie dzieci
10
Prezenty - Wigilia
 
4 500,00 zł
150 x 30 zł
Wszystkie dzieci
11
Impreza choinkowa/ organizacja Wigilii
 
   600,00 zł
1 x w roku
Wszystkie dzieci + rodzice
12
Dzień Babci i Dziadka. Mamy, Taty – mat. do prezentów,
 
       900,00 zł
 
150 zł na grupę
13
Pożegnanie 5 i 6-latków, zakończenie roku
 
2 500,00 zł
1 x w roku
50 zł na 1 dziecko
Wydatki materialne
 
7177,00 zł
 
 
1
Materiały pomocnicze/dekoracje (plastyczne, nagrody itp.)
 
4677,00 zł
 
31,20 zł rocznie; 3,12 zł na m-c na dziecko
2
Woda
 
400,00 zł
 
Opłata za dozowniki; woda opłacana                         z żywienia
3
Karma dla zwierząt
 
100,00 zł
 
 
4
Piasek
 
2 000,00 zł
 
 
Koszty administracyjne
 
7 090,00 zł
 
 
1
kroniki, usługi fotograficzne, druki
 
1 000,00 zł
 
 
2
Umowy zlecenia
 
6 090,00 zł
 
 
Inne
 
500,00 zł
 
 
1
opłaty pocztowe
 
500,00 zł
 
 
Pozostałość funduszu/rezerwa
 
2,16 zł