Przedszkole nr 47 Mali Artyści w Warszawie

Opłaty

Płatności za miesiąc marzec 2019

dokonujemy u Kierownika Gospodarczego - p. Justyny Marciniak

w następujących terminach:

08.03.2019 (piątek) w godzinach: 7.30 - 9.30

11.03.2019 (poniedziałek) w godzinach: 15.30 - 17.30

12.03.2019 (wtorek) w godzinach: 7.30 - 9.30

W w/w terminach uiszczają Państwo również płatności z tytułu Funduszu Rady Rodziców oraz wycieczek.

Prosimy pamiętać o konieczności terminowego regulowania płatności.